Brontosauři

Stánky

D G D Edim D

DU stánků Gna levnou krásu
Dpostávaj a Edimsmějou se času
Ds cigaretou a As holkou, co nemá kam Djít. Dsus4 D

Skleniček pár a pár tahů z trávy,
uteče den jak večerní zprávy,
neuměj žít a bouřej se a neposlouchaj.

®
Jen Gzahlídli svět maj Ana duši vrásky,
tak Dmálo je, Edimmálo je lásky,
Dztracená víra Ahrozny z vinic neposbíDrá.

U stánků na levnou krásu
postávaj a ze slov a hlasů
poznávám, jak málo jsme jim stačili dát.

®


®