Brontosauři

Generační


Šel Amiprůzračnou nocí a táhl z něj rum,
tak pět křížků moudrosti měl,
Gněkde se rozdat chAmitěl,
když opustil ves a poslední dům,
tak oheň v dálce uviděl,
Ga tam se rozdat Amišel.

®
Jste Cproradná Gbanda Cbláznivejch Glidí,
E7na který my se Amidřem,
Cčlověk se Gza vás Cčervená, Gstydí
E7a diví, co nosí Amiden.

Tam uprostřed trampů byl i jeho kluk
a ten se pomalu zved':
"Táto, prosím tě, mlč."
Když dostal facku, tak neřek' ani muk,
jen olíz' rozbitej ret:
"Táto, prosím tě, mlč."

®
Kdo z nás je proradná banda bláznivejch lidí
a kdo se na nás dře,
kdopak se za nás červená, stydí
a diví, co nosí den?

Šel Amiprůzračnou nocí a táhl z něj rum,
tak E7pět křížků moudrosti Amiměl...