Brontosauři

Zrnka


AUž dávno se mi stejská,
tak ti lásko píšu, že bych tě moc chtěl,
když dívám se ti do očí,
tak jak bych správný slova zapomE7něl.

®
UspěGchaná doba hledá zrnka Dvztahů,
z kterých mír a klid by Avstal.
A není lepší lék než láska,
s ní by E7o sto roků lidé byli Adál.

Už dávno se mi stejská
a teď koukám kolem sebe ještě víc,
do zavřených srdcí slunce
těžko cestu hledá, odlétne a nic.

®


Jak dávno se mi stejská,
tak ti lásko píšu, že bych tě moc chtěl.
Po horách se s tebou toulat,
počítat hvězdy v noci rád mám, to bych chtěl.

®