Brontosauři

Hlídej lásku, skálo má


AJak to v žití chodívá, láska k lidem E7přicháAzí,
přijde, jen se rozhlédne a zase DodcháAzí,
mě potkala ve skalách, šel bosej, Djenom Atak
měl sví džíny vybledlý, na zádech E7starej Avak.

®
AHlídej lásku, skálo má, než se s ránem E7vytraAtí,
čeká na nás těžká pouť, až se s ránem DvytraAtí,
mezi lidma je těžké plout, až se s ránem DvytraAtí,
víš, co umí člověk, pojď, než se s ránem E7vytraAtí.

Když mně ahoj povídá, úsměvem mě pohladí,
prý sem jedna z mála snad, co jí tulák nevadí,
sedli jsme si na stráni, dole zpíval řeky proud,
den zmizel za obzorem, stín skryl náš tichej kout.

®