Brontosauři

Dobrej den

  Dmi   Dmi7    Dmi6  Gmi
e|-----------5--5-3-5-5s8-5-3-1-3--
H|--3--3-5-6-----------------------

     Dmi   Ami   Dmi
e|--3-1-0-1--1-3-5-8-5-3-1----
H|-------------------------3--

DmiUbývá Dmi7dnů a nocí Dmi6dlouhých Gmi
Dmia léto už Amidávno nechce Dmihřát.
Na cestách Dmi7klid se s tichem Dmi6snoubí Gmi
Dmico víc si Amitulák může Dmipřát.

®
Dobrej Gmiden, dobrej den,
dobrou Dminoc, dobrou noc,
pár E7kamarádu A7dříví posbíDmirá.
Dobrej Gmiden, dobrej den,
dobrou Dminoc, dobrou noc,
ještě E7do spánku ti A7někdo zazpíDmivá.
  Dmi   Dmi7    Dmi6  Gmi
e|-----------5--5-3-5-5s8-5-3-1-3--
H|--3--3-5-6-----------------------

     Dmi   Ami   Dmi
e|--3-1-0-1--1-3-5-8-5-3-1----
H|-------------------------3--

Na čele ještě chladí tráva,
zítra jak člověk zšediví.
Počítáš kroky nočních pražců,
dávno už dehtem nešpiní.

®


+ ještě E7do spánku ti A7někdo zazpíDmivá.

E7 A7 Dmi