Waldemar Matuška

Ach, ta láska nebeská

Akordy sú v originálnej tónine. Pre ľahšie hranie je lepšie transponovať o -1

EbAch, ta B7láska nebesEbká,
(ta láska Fmi7láska nebesB7ká).
EbAch, ta C7láska nebesF7ká,
(hmm, hmm...B7...)
Je jak Ebnežné pohlaEb7zení,
které G#život v štěstí A7dimzmění,
Ebach, ta F7láska nebesFmi7ká. B7

EbBez ní žiB7vot šťastný neEbní,
(oú Fmi7noú, nemůže B7být).
EbBez ní žiC7vot šťastný neF7
(jak by mohl B7jenom být).
A proč Eblásky políbeEb7
člověk G#nikdy nedoBdimcení,
Ebach, ta G#láska nebesG7ká, C7
Fmi7ach, ta B7láska nebesEb
(la-la-la G#6láska nebesEbká).