Tichá dohoda

Marioneta

CKaždej večer hlídám
Amisvoje Ftělo GdřevěCný.
CSvý starý role střídám,
Aminechám Foči GzavřeCný.

®
MarioAmineta F Gto jsem Cjá,
MarioAmineta F GzasněCná, G
Cloutka Fs tváří GdřevěAminou. G C

Snad někdo přijde jednou,
celou mě koupí, opraví.
Proboha, kdy se zdvihnou
provázky rukou zlámaných.

®


GVrah se plíží Fpodél zdí,
Emivelký těžký Dzávaží,
Gkdo chce viset Fhlavou dolů,
Emiuž mi někdy Dpřekáží.

Každej večer hlídám,
to svý tělo dřevěný,
ke dveřím snad se dívám,
nechám oči zavřený.

®


®


+ loutka s tváří dřevěnou,
loutka s tváří dřevěnou.