Koňaboj

Ej, povedal mi milý

Sólo:
Hmi A D G, Hmi A G G
Hmi A D G, Emi G Asus4

/: DEj, povedal Hmimi milý,
Emiže má štyri Avoly. :/
AŽe me buHmidze vožic,
Emiej, že me buGdze voAžic,
Gz chyži Ado koDmory.

F#mi Hmi Emi G A, G A D D

/: DEj, a on me Hmitak voži,
Emiani nepreAstáva. :/
AZ chyži do Hmikomory,
Emiej, z chyži do GkomoAry
Gza ruAku me Dcahá.
EmiZ chyži do Hmikomory,
Emiej, z chyži do GkomoAry
Gza ruAku me Dcahá.

Hmi A D G, Hmi A G G
Hmi A D G, Emi G Asus4

/: EEj, a choc ja C#michudobnej
F#mimaceri dziHvečka. :/
HA ja neC#miotvorim,
F#miej, ta ja neAotvoHrim
Ahoc keHmu dzEverečka.

G#mi C#mi F#mi A H A H E