Ľudové

Ešte som sa neoženil

EmiEšče som sa neoženiu
H7už ma žena Emibije.
Dal som si ja prihotovic
H7tri dubové Emikyje. D

GS jedným budem ženu bici,
Amia s tým druhým
Ddzeci, dzeci, H7dzeci, dzeci,
Emia s tým tretím kyja, kyjaAmičiskom
Emipôjdzem H7na záEmilety.

Keď pojdeš ty, pojdzem aj ja, pojdeme obaja.
Opytáme se mlynára, co to za novina.

Kolečka še otačaju, pšenička še
mele, mele, mele, mele,
moja milá še vydává, pojdzem na veseľe.