Ľudové

Išiel macek do Malacek

DmiIšeu Macek do Mauacek
šošovičku Amuácit,
Dmizapomjeu si cepy doma,
moseu Asa dom' Dmivrácit.

®
D7Ej, Macejko, Macejko, ko-ko-ko-ko,
zahraj mi na teňGko, ko-ko-ko-ko,
Gmina tú teňkú struAnu, nu-nu-nu-nu,
Gmiej, dzunu, dzunu, dzuDnu nu-nu-nu-nu.

Ženo moja, stará moja,
'des mi daua cepy?
Tam ti visá na hambáuku,
ber si ich ty slepý!

®


Zahráu Macek dzunu, dzunu,
potom prestau hráci,
husle sa mu rosypali,
cepem po nich muácí.

®
Slovo "hráci" nie je záhorácké, ale je prijateľné z hľadiska rýmu