Ľudové

Tam, okolo Levoči

/: DTam okolo GLevoDči, Hmitam še Avoda Dtočí. :/
/: GKtorá nemá AfrajéDra, Gktorá Dnemá EmifrajeAra,
Dktorá nema GfrajéDra, Hmitá nech A7donej Dskoči. :/

/: A čo by ja, čo by ja, do vody skákala. :/
/: Pre jedného beťára, pre jedného beťára,
pre jedného beťára život utrácala. :/