Ľudové

Na trenčianskom moste fialôčka rastie

DNa trenčiansEmikom moste A7fialôčka Drastie. E7
ANa trenčiansHmikom moste E7fialôčka Arastie. A7

/: DNikto ju H7nesadil, Eminikto ju GnesaA7dil, carara,
Dnikto ju Eminesadil, A7sama ona Drastie. :/

Keď ja tadiaľ pôjdem, polievať ju budem.
Keď ja tadiaľ pôjdem, polievať ju budem.

/: Aby mi voňala, aby mi voňala, carara,
aby mi voňala, keď pomašírujem. :/

Keď som mašíroval, milá šaty prala.
Keď som mašíroval, milá šaty prala.

/: V studenej vodičke, v studenej vodičke, carara,
v studenej vodičke po kolená stála. :/

Kapitán sa pýtal, čo to rozvoniava.
Kapitán sa pýtal, čo to rozvoniava.

/: Ruža, karafiát, ruža, karafiát, carara,
ruža, karafiát, čo mi milá dala. :/