Ľudové

Ešte si ja, pohár vínka vypijem

DmiEšte Asi ja, Dmiešte Gsi ja,
Gmipohár A7vínka Dmivypijem, E7
Amiešte Esi ja, Amiešte Dsi ja,
Dmipohár E7vínka Amivypijem.

®
/: DmiOd večera Gmido ráDmina,
muziA7ka nám DmivyhráA7va,
Dmia ja Apijem, Dmipijem, pijem, Gpijem
Gmilen z plA7ného Dmipohára. :/

Ešte si ja, ešte si ja,
pohár vínka zaplatím,
potom sa ja, potom sa ja,
k mojej milej navrátim.

®