Ľudové

Po valašsky od zeme

DPo valašsky Aod Dzeme,
kto mi kozy AzažeDnie,
/: Da ja by ich Abol Dzahnal,
ale som sa Avlka Dbál. :/

Štyri kozy, piaty cap,
kto vyskočí, bude chlap,
/: a ja by bol vyskočil,
ale som sa zatočil. :/

Hojže, hojže, bača môj,
tebe kožka a mne loj,
/: tebe kožka na dudy
a mne lojík na zuby. :/

Hoj, cic, kozy, kozina,
daj nám syra, gazdiná,
/: ak nám syra nedodáš,
slabých chlapcov vychováš. :/

Sedí bača pod bukom,
číta ovce klobúkom,
/: jeden, dva, tri, štyri, päť
a tej šiestej tuná niet. :/