Ľudové

Pod horou, pod horou, čierne psíča breše

/: DPod horou, pod horou, čierne H7psíča EbreA7še. :/
/: DSusedovie Mara, suseA7dovie DMara,
E7neraA7da sa Dčeše. :/

/: Nerada sa češe, nerada uva. :/
/: Ten Paľo Paľovie, ten Paľo Paľovie,
rád sa za ňou díva. :/

/: Poďže sem, poďže sem, veď ťa ja učešem. :/
/: Takým hrebienčekom, takým hrebienčekom,
čo kravičky češem. :/

/: Čo kravičky češem, koníčky uvam. :/
/: Takú ťa ja, Mara, takú ťa ja, Mara,
na svadbu pozývam. :/