Ľudové

Sbohem galánečko

GSbohem, galáEminečko, Amijá už musím DGti,
Dsbohem, galáHminečko, Emijá už musím ADti, Dsus4
Amikyselé víDnečko, Gkyselé víAminečDko
Gpodalas' mně Amik pi-Di-Gtí,
Amikyselé víDnečko, Gkyselé víCnečD7ko
GpodaEmilas' mně Amik pi-D7i-Gtí.

/: Sbohem, galánečko, rozlučme sa v pánu, :/
/: /: kyselé vínečko :/ podalas' mně v džbánu. :/

/: Ač bylo kyselé, přecaj sem sa opil, :/
/: /: eště včil sa stydím, :/ co sem všecko tropil. :/

/: Ale sa něhněvám, žes' mňa ošidila, :/
/: /: to ta moja žízeň, :/ ta to zavinila. :/