Ľudové

Heľeľo, heľeľo

Heľeľo, heľeľo, čo sa to belelo,
na vrchu, na skale, srdenko láskavé.

Horičky zelené, rozkyvujce sa mi,
v Papradne mládzenci, neúfajce sa mi.

Kedz som bola mladá, chodzila som s vencom,
keď som sa vydala, chodzím k mamke s hrncom.
Papradňanská