Ľudové

Ej, povej mi vieterko

Ej, povej vieterko
Cod Podolia hore,
God Podolia hoCre.

Ej, odroň mi jabúňa
z tej sladkej jablone,
z tej sladkej jablone.

Ej, odroň mi ho, odroň
rada bych ho mala,
rada bych ho mala.

Ešče radčej by som ho
svej mamičke dala,
svej mamičke dala.

Aľe nie tej mamičke,
čo ma vychovala,
čo ma vychovala.

Aľe že tej mamičke,
čo mi synka dala,
čo mi synka dala.
Papradňanská