Ľudové

Papradno, Papradno

GPapradno, CPapradGno,
veliká dzedziAmina,
Cskrášľujú ca vŕšky,
maľebná doliGna.

®
/: GTam mi chalúpDka
moja rodná stála,
tam ma moja mamka vychovaGla. :/

Osud bol však zlý,
rodzičov mi vzal,
a mne iba žiaľ
v srdci zanechal.

®
/: Zostal som tam sám,
nebol som jedziný,
čo sme odišli z rodnej dzedziny. :/

Verím však pevne,
že sa raz vrácim,
lásku k domovu
nikdy nestracím.

®
/: By som tam prežil
pár posledných hodzín,
za to sa večer aj ráno modlím. :/

Za našim kostolíčkom
cichučké miestečko,
tam si odpočine
boľavé srdziečko.

®
/: Tam sú pochovaní
mac moja ocec môj,
tam sa ukončí každý sveta bôľ. :/