Ľudové

Nepi Jano, nepi vodu

AmiNepi CdimJano, EneE7pi Ami D7voGdu, G7
Cvoda A7ti je Dmilen G7na CškG7oCdu, G7
Cračej A7sa ty DminaG7pi Cví- E7-Amina, A7
Dmito je H7dobrá EmeE7deAmicí-G-G7na,
Cračej A7sa ty DminaG7pi Cví- E7-Amina, A7
Dmito je H7dobrá EmeE7deAmicí-E-Gna.

Ale začalo pršati, nechcelo mi dievča dati,
rozmarínu zeleného, včera večer trhaného,
rozmarínu zeleného, včera večer trhaného.

Načo sa ty za mnou vláčiš, keď ma ani neopáčiš,
ani večer, ani ráno, aký si ty sprostý Jano,
ani večer, ani ráno, aký si ty sprostý Jano.

Keby nebolo pršalo, bolo by mi dievča dalo,
ale začalo pršati, nechcelo dievča držati,
ale začalo pršati, nechcelo dievča držati.

Načo sú nám malé ženy, čo majú to pri samej zemi,
a keď prší a je blato, všetko im to fŕka na to,
a keď prší a je blato, všetko im to fŕka na to.

Načo sú nám veľké ženy, keď na ne treba lešení,
a keď to najviacej chutí, lešenie sa s tebou zrúti,
a keď to najviacej chutí, lešenie sa s tebou zrúti.