Chemical Brothers

Let Forever Be

Akordy sú v originálnej tónine. Pre ľahšie hranie je lepšie transponovať o -1

    Eb Ebsus4 C#   G#    Eb
G|--8--8s13--6--5--3--5--8--

Eb Ebsus4 C# G# Eb (x4)

Eb

And Ebhow does it feel like
to Ebsus4wake up in the Ebsun.
And Ebhow does it feel like
to Ebsus4shine on everyEbone.
And Ebhow does it feel like
to Ebsus4let forever Ebbe.
And Ebhow does it feel like
to C#spend a little lifetime sitting in the gutter G#
streaming sympaEbthy.

And Ebhow does it feel like
to Ebsus4sail in on the Ebbreeze.
And Ebhow does it feel like
to C#spend a little lifetime sitting in the gutter G#
streaming sympaEbthy.

Eb C# G# Eb (x4)

Eb

And Ebhow does it feel like
to Ebsus4make it have a Ebmeaning.
And Ebhow does it feel like
to Ebsus4breathe with everyEbthing.
And Ebhow does it feel like
to Ebsus4let forever Ebbe.
And Ebhow does it feel like
to C#spend a little lifetime sitting in the gutter G#
streaming sympaEbthy.

And Ebhow does it feel like
to Ebsus4be a Christian Ebbeing.
And Ebhow does it feel like
to C#spend a little lifetime sitting in the gutter G#
streaming sypmaEbthy.

Eb C# G# Eb (x6)

Eb