Šalom

Až jednou

e|-0-2-0-0-2-0-0-2--0-5-0-0-5-0-0-0-5--4-0-0-4-0-0-0-4-

HmiJednou se Dzastavím, Ana konci Euvadlý,
Hmijednou tě Duvidím, Atak smutně Epobledlý.

Jednou se postarej, ať vidíš věcí svých spád,
jednou tak otvírej, oči do příštích dnů nám.

Jednou až se za ním, navždycky projdeš se mnou,
jednou se snad vrátí, těm co si na sebe vzpomenou.

®
HmiAž jednou, Dzačneš chtít,
Aaž jednou, uEvidíš víc,
Hmiaž jednou, Dbudeš žít,
Aaž jednou, neEřekneš nic.
HmiZa - za Dzačínej,
Adej - dej Edej všechnu víru svou,
Hmisa - sa Dsám jen chtěj,
Anej - nej Enejednou slova lžou.

Jednou tě políbím, jsme sobě v zajetí,
jednou se proviním, něhou se rozvlní.

Jednou už neříkej, co cítíš když se vzdáváš,
jednou neutíkej, před všemi se tak skrýváš.

Jednou se zas trápíš, jak do Jeho jména vniknout,
jednou sebe zradíš a nechceš už, už k zemi klesnout.

®