Mloci

Jazýček

Ťaj ťaj ťaj ťaj ťaj ťaj...

DPopíjam Ghorúci čajíček
Apopálim si na Dňom jazýček.
DPopíjam Ghorúci čajíček
Apopálim si na D7ňom jazýček.

®
GOj joj joj Djoj, jazýček môj,
Apred horúcim DčajíčD7kom ty stoj,
Goj joj joj joj, DjazýHmiček môj,
pred Emihorúcim AčajíčDkom stoj.

/: Jazýček, ten mi nepostál,
všetok čajík sa naň vylial. :/

®


/: Teraz je celý červený,
jazyk na cugrunt spečený. :/

®


/: Teraz chceš, ty môj jazýček,
studený šampus a ľadíček. :/

®