Mloci

Marja Kovaľova

®
CJaj, ci božuš, C7dze maš koňa,
Fhvari Marja FmiKovaľova,
Cv salone ši ho preGpil.
CŇemaš chlope C7haňby v ceľe,
Fnaľal ši še Fmizaš jak ceľe,
Chorši ši jak Gsušed CBill.

Praše rozbic, bachor puľnic,
so sinom še v karčme zdurňic,
na toto ľem bi ši bul.
A mňe treba fartuch kupic,
ti ši mušel koňa prepic,
zodrem sukňu kojscelnu.

®


Ja na kocus ňemam v dome,
f tvojej šmikňi pajtašove
s paľenku ce čekaju.
Teraz ňemaš na langoša,
co ši še pchal do varoša
maš co ši chcel, chumaju.

®

3x