Mloci

Trabant

CŠturim kľuče do trabanta,
kus ho prebehnem parchanta,
hoci som už konzumoval G7vino.
Bo prebehnuc še mu treba,
stoji tam jak falat hľeba,
je to na nim očividne Cvidno.

Nič to za to že som spiti,
kedz še chceš zvesc ta poc i ti,
šak poc i ti šak i ti ši spiti.
Šedni sebe zavri dzvere,
ňeštartuje zas še sere,
mušiš kuščik ciskac do macere.

Ta už šidaj bo už lapel,
aňi ce bars ňepotrapel,
kukaj už som jednu kuru trafel.
Otvor oblak bereme ju,
zrobime ju na oleju,
uvarime ku ňej harček teju.

®
CDakus Fše to kompliCkuje,
G7to ňevadi kim trabant funCguje.

Stoparki nas zastavuju,
bereme ich naj cestuju,
oňi teraz v ľece maju ruju.
Vistup žebi oňi vešli,
kukaj keľi batoch ňešli,
ešči že še dnuka šicke vešľi.

Kec zme še tak šumňe zešľi,
pochvaľce še co sce prešľi,
dufam že aj fľašku sce doňešľi.
Ligňime kus ho trižbejem,
ňedirgajce bo viľejem,
no aľe už kľud bo še oľejem.

®


Teras še nam idze pertekt,
no skutečňe ma to efekt,
tristo svatich dostaľi sme defekt.
Richlo vonka viľizajce,
pod koleso kameň dajce,
ňečumce a kufer otvirajce.

Ta ja teras hivar najdzem,
pod trabanta cali zajdzem,
dufam že ten defekt dagdzi najdzem.
Škoda že ňit ceple platki,
zrobel bi som proces kratki,
aľe platki budu až na šviatki.

®


Pujdzeme ľem na rezervu,
a i to už ňe na pervu,
zatľik možce otvoric konzervu.
Abo totu kuru zrobce,
ľem bars bordeľ ňenarobce
ňenarobce bordeľ na vozovce.

Bo žandare teras idu,
naisto i ku nam pridu,
prisam pačku zastavuju Žiguľ.
Žandar še už ku mňe hrebe:
"No pan vodič fukňu sebe
uvidzime keľo maju v sebe."

®


Fuknul som a balon zhorel,
šandar z teho skoro zomrel,
"No pan vodič oňi budu korheľ.
Teraz šumňe pujdu s nami
s gumenima gumakami
a rozluča še s kamaratami."

Prisam pačku smutno mi je,
to ňe život to pomije,
človek sebe ani neužije.
Žimni pot me poobľival,
s turbom som še viobjimal,
on mi ešči s koľesom zakival.

®
CŇešedFňem už do traCbanta,
G7budzem chodzic pešo kolo Cauta.