Ivan Mládek

Láďa jede lodí

CLáďa G7jede Clodí, G7
tou Clodí G7výletCní, G7
Ck Lídě, G7co s ní Cchodí,
Amizkrátka DmiLáďa G7jede Ck ní. G7

CJestli G7sebou Chodí G7
ten Cparník G7výletCní, G7
CLída G7bude CpřekvaAmipená,
Dmiže je G7Láďa Cs ní.

®
E7V podpalubí topič přikláAmidá,
D7na lodi je skvělá nálaG7da.
/: A celý Ckraj, G7kraj, Ckraj, G7
to Ccítí G7že je Cmáj, G7
CLáďa G7Lídu CpřekvaAmi
a Dmipak si G7pusu Cdaj. G7 :/

Lída jede lodí,
tou lodí výletní,
k tomu, co s ní chodí,
ale ten zas jede k ní.

A tak vlastní vinou
dvě srdce dychtivá,
nešťastně se minou,
inu tak to chodívá.


®
V podpalubí topič přikládá,
na lodi je skvělá nálada.
/: A celý kraj, kraj, kraj,
to cítí že je máj,
Láďa Lídu vyhle
a pak si pusu daj. :/
2x