Ivan Mládek

Káně myšilov

AmiPodám ruku svojí ženě A7Táně,
Dminasedneme Amina veliký H7E7ně.
AmiRozjedem se do vysoký A7stráně,
Dmiuvidíme Amimyšilova E7Amině. G7

®
CFCmyGšiClov, to ve dne Fmyši GloCví,
CFCmyGšiClov si v noci Fv hnízdě GhoCví.
E7Káně Amimyšilov by E7nedrželo Amivečerku,
E7kdyby v noci Amina myši E7mělo dobrou AmibaterG7ku.
CFCmyGšiClov, to ve dne Fmyši GloCví,
CFCmyGšiClov si v noci Fv hnízdě GhoCví.

Káně právě pod oblaky krouží,
nějaká myš po pláni se plouží,
káně po ní neskonale touží,
ostrý zobák výborně mu slouží.

®


Táňa dneska slaví čtyři křížky,
nechce aby umíraly myšky.
Bouchne proto od bonbonů pytlík,
myš zmizí v díře jak v tunelu rychlík.

®