Ivan Mládek

Do hlavy ne

Akordy sú v originálnej tónine. Pre ľahšie hranie je lepšie transponovať o 2

Ženu Bmám velmi B7zlou,
nemá Ebráda vášeň Ebmimou,
nemá Bráda Gmi
Cmi7houslí F7vrzáBní. Gmi Cm7 F7

Sotva Bhousle vezmu B7v dlaň,
stane Ebrázem se z ní Ebmisaň
hnedka BdůtkaGmima mě
Cmi7z bytu F7vyháBní. Eb B

®
Au, au, au, B7au, au, au, au, Ebdo hlavy ne!
Au, C7au, au, au, au, F7do houslí ne!

Ženu Bmám velmi B7zlou,
nemá Ebráda vášeň Ebmimou,
nemá Bráda Gmimou
Cmi7radost F7jedinBou. Eb B