Ivan Mládek

Mravenci v kredenci

Akordy sú v originálnej tónine. Pre ľahšie hranie je lepšie transponovať o 2

BMravenci F+v kredenBci, to prý Hdimnemá Cmibýt, F7
Cmižiju sám F7necháCmivám F7všechno živé Bžít.

BLezou mi sem zvenku, našli i F+cukřenBku,
každý Hdimmlsá Cmirád, F7
tak Cmibuď, jak buď,
F7dobrou Cmichuť,
F7přece nebudu Blkát.

Když B7s pílí k cíli Ebspěchají,
řeknu si: C7Kéž mi kousek F7nechají... A kdyby
Bkusadly F+ukradBli vše, co Hdimk žití Cmimám, F7
Cmis mravenci
F7v kredenCmici
F7nikdy nebudu Bsám.

Když s pílí k cíli spěchají...