Ivan Mládek

Oto, no toto?

Akordy sú v originálnej tónine. Pre ľahšie hranie je lepšie transponovať o 3

E|------------------9-9-8-9------
H|--5-5-7-9-10-10-----------9-9--

E|----------7--------------------
H|--7-7-9-7---10-9-7-9-9-8-9-5---

ATralalalalala, C#mito se mi to smejčí,
Hmiještě vytřu na chodbě a E7srovnám pantofle.
ATralalalalala, C#mito je za den prachu,
HmiOto, tady válí se ti E7tvoje šrajtoAfle. E7

AOto, F#mino Hmitoto? E7
ATo se F#mipodíHmivejme, E7
Ačípak F#mito máš Hmiv peněE7žence Afoto? F#mi Hmi E7
AOto, F#mino Hmitoto? E7
AProsím F#mitebe, Hmico to E7
AnapsaF#mila ti HmidozaE7du na Afoto: D A

C#7Otíkovi v upomínku F#mina pátého září
H7oddaná a milující E7Nováková Máří.
AOto, F#mino Hmitoto? E7
AJdu si F#mikoupit Hmiflintu, E7
Anajdu F#misi ji, HmidostaE7ne co Aproto!

Cha, cha, cha, cha, cha, cha, to by se ti šiklo,
zabiju ji, zavřou mě a ty se budeš smát!
Cha, cha, cha, cha, cha, cha, a ty zatím v klidu
budeš si sem na mejdanech ňáký fuchtle brát.

Oto, no toto?
Celý život smejčím,
peru, vařím, jsem tu jenom proto.
Oto, no toto?
Mně to bylo divné,
proto chodíš na noční, tak proto.

Pane Bože, jaká já jsem důvěřivá trouba,
proč jsem si tě vybrala, když chtěl si mě vzít Kouba?
Oto, no toto?
Jestli o mě stojíš,
půjdeš za ní, vrátíš jí to foto!