Ivan Mládek

Míval jsem klobouk

CEdimval jsem DmikloGbouk
leč Emiklobouky CpomíjeHmi7/5G
zlý Dmivítr ho Gvzal
a Dmipak se mi Gz dálky Csmál. Edim Dmi G

CEdimval jsem DmiděvGče
lečEmi dívky nás CopouštěHmi7/5G
říDmikám vzal jí Gďas
Dminajdu si Gjinou Czas. G C

EmiJenomže Hkdyž se večer Emistmívá
a šedé Hstíny Gplynou Av dál
F#na tebe myslím a Emivzpomínám
Ana vítr, který mi Dšedý klobouk Gvzal.

CKdyEdimbyste DminašGli
ten Emiklobouk tak Cto bych byl Hmi7/5rád, G
tu Dmidívenku Gvšak
si Dmimůžete GponeCchat. G C

®