Čechomor

Zdálo sa ně

G|-----9-----------7-------
D|--7-----7-5---5-----5-0--

Ami G D 2x

DZdálo sa ně Azdálo,
Cže sa od Ghor mraDčí
a to sa čerňaAmi
mojej milej oDmiči. Ami Dmi

Ami G D 2x

Zdálo sa ně zdálo,
že sa od hor blýská,
to sa červeňa
mojej milej líčka.

Ami G D 2x
Dmi C G 2x

Zdálo sa ně zdálo,
že sa mračno va
a to sa šohajek
s milou milovali.