Cmaro

S kým spím

CS kým spím tomu Fneverím,
Ctomu neveGrím,
Cs kým sním tomu Fuverím,
Cže mu GneveCrím.

CVšetko, Ečo som s Ftebou Cmal
to bol Gpre mňa Craj,
Ctak si Eso mnou FzaspieCvaj
túto pieseň Gnovú Chraj.

CS kým spím tomu Fneverím,
Ctomu neveGrím,
Cs kým spím tomu Fuverím,
Cže mu GneveCrím.

CVšetko, Ečo som s Ftebou Cmal
to bol Gpre mňa Craj,
tak sa so mnou dievča hraj
a takto zaspievaj:

®
CJovovovi jovovovi Fvorió
Cjovovori jovovori Grió
Cjovovovi jovovovi Fvorió
Cjovovori GjovovoriCrió.

®


...Cpožičaj mi Gna piCvo.

Všetko čo som s tebou mal
to bol pre mňa raj,
tak si so mnou zaspievaj
túto pieseň novú hraj.

®