Chiki Liki Tu-A

Pod balkónom

CPod tvojim balkónom čakám Hmicelé hodiny,
Fkaždý rok vždy štvrtého máDmija.
CUž sa vidím dakde v kruhu Hmivašej rodiny,
Fja, ty, otec, sestra a maDmima - tvoCja.

Ako Dmipred mnohými rokmi u vas,
preto si to dobre pamäCtam,
že dnes Dmimaš narodeniny
a meniny má Svätý FloriGan.

Keď sa ozve v telefone "haló, kto je tam?",
netušiš, že som to ja.
Potichu na druhej strane slinu prehĺtam,
v ruke fotografia - tvoja.

Na nej sedíme pri sebe
a plačeme, veď si to pamätaš,
keď v deväťdesiatych rokoch
prišiel do našej školky Mikulaš.

Nerež mi už srdce s totym tupym nožikom,
láska k tebe mi ho opája.
Ja túžim po tebe, ty netúžiš po nikom,
to nebola nikdy predstava - moja.

A tak zas začinam chapať,
že teba zo mnou veľa nespája,
ale skúsim to aj o rok
pod tvojim balkonom štvrteho mája.

Zlatá moja, ja sa tvojho otca nebojim.