Chiki Liki Tu-A

Tlustá teta

A A A C C# D 4x

ATaká fajne veľká Chnusná C#tlustá Dteta,
Ama naháňa domov už Cod C#mesDnej,
Avraj som krajší Cako C#Alain DDelon,
Apáčim sa jej po stránke CteC#lesDnej.

A A A 4x

Nevadí, že mám iba slabých 15 rokov,
hlavne, že pod pazuchov zarastám,
tak som si ceruzou nakreslil tam čiary,
a opäť zvíťazil klam.

C A 4x

CJa ale teraz Amusím ísť na jazyCkovku, A
Ctam ma nutí Achodiť môj Ctata. A
CPotom musím Anavštíviť Cškôlku, A
Cvybrať z nej Amalého Cbrata. H B

A A A 4x

Stále mi pod oknom dakto spieva,
a už som dostal aj ľúbostlist,
teraz sa vonku skôr stmieva
a ja sa bojím po tme domov ísť.

C A 4x

CJa ale teraz Amusím ísť na jazyCkovku, A
Ctam ma nutí Achodiť môj Ctata tata tata tata. A
CPotom musím Anavštíviť Cškôlku, A
Cvybrať z nej Amalého Cbrata.
a potom rýchlo na dyHchovBku.

A A A 4x
Own work