Lucie

Trumpety

D C B 2x

CPřišla jsi jak voda a padám nevím Bkam,
Ctakhle dlouhej krok a byl jsem na to Bsám.
CDělám všechno možný a posloucháme Bdžez
Ca nevyšlo to včera a tak to zkusím Bdnes.

®
DTroubit na trumpety by se nám líbiGmiilo,
Dtroubit na trumpety by se nám líbiGmilo.
Máme se Frádi, nemáme se Gmirádi,
budem se mít Frádi, nebudem se mít Gmirádi.
Já se nebudu koukat na Fkrokodýlí slzy,
Gmijsem z toho venku, Fuž mě to nemrzí, Gmijó ó
tam tam ty Fta dy dam dam dam dy Gmijó ó.

Nemusíš nic říkat, vidím dobře sám,
tohle tvoje gesto dokonale znám.
Nemusíš nic říkat, padám v letadle,
zas to bude dobrý, neříkej, že ne.

®


D C B 4x

FmiTohle se mi líbí, tak pojď si se mnou Ebhrát,
Fminebudem se líbat, budem se jen Ebsmát.
FmiTohle se mi líbí, tak pojď si se mnou Ebhrát,
Fminebudem se líbat, budem se jen Ebsmát.

Tak Gmipojď a věř, že to dobře dopadFne,
tak Gmitohle se mi líbí, tak pojď si se mnou Fhrát,
a Gmibudeme se líbat a budeme se Fsmát, dy Gmijó ó,
tam tam ty Fta dy dam dam dam dy Gmijó ó...

GmiMáme se rádi, nemáme se Frádi (dy jó ó...)
a Gmibudem se mít rádi, nebudem se mít Frádi (dy jó ó...)