Jednofázové kvasenie

Ako je ti, Yeti?

Emi
E|--3---3-2---0-----
H|----------3----0--

EmiAko Cje ti, DYeti, Emikeď slCniečko Dsvieti,
Emikeď sa Ctvoje dúpä v Gjeho lúčoch AHpe?
EmiAko Cje ti, DYeti, Emikeď slnCko neDsvieti,
Emikeď nad CHimaláje Dpríde mrak a Emihmla je.

®
GNúkal Dsom ho, Eminech len Czačne, Gnech sa DvyvraGví, G D
Greku v Dtýždni Emisa to v Cstrižni Gaj tak DupraCví.
Len Gpekne Dnahlas Emina miCkrofón, Glen žiadne DobaGvy, G D
GposluDcháč sa EmipouCčí, Gpoteší, DpobaCví... EmiAha...

Ako je ti, Yeti, keď z neba sneh zletí,
keď začnú byť hrozné svahy lavizne?
Ako je ti, Yeti, v maskovacej sieti,
viac v mokre než v suchu a v tom riedkom vzduchu?

®
Prezraď názor vášho kmeňa: Čo myslíte, ste?
Otázka znie zvláštne, je však namieste.
A vlastnými slovami povedz dačo o vzťahu svet a vy,
krátko a vtipne, inak nás vypne poslucháč zvedavý... Aha...

A Enapokon som Gz neho dostal AnesúvisH7lé komuniké, E
o počasí, Go muzike, AzahraničH7nej politike. E

SCHVAĽOVACIA KOMISIA U NÁS V REDAKCII VŠAK USÚDILA, ŽE
VZHĽADOM NA NIEKTORÉ NEUVÁŽENÉ VÝROKY SNEŽNÉHO MUŽA A
VZHĽADOM NA ZNAČNÉ ROZPAKY NAD JEHO VZHĽADOM MATERIÁL
NEBUDE ODVYSIELANÝ, A TO ANI V SKRÁTENEJ PODOBE. NAMIESTO
TOHO BOL DO PROGRAMU ZARADENÝ ROZHOVOR S NAŠIMI POPREDNÝMI
ANTROPOLÓGMI, KTORÍ PRAKTICKY CELÝ SVOJ ŽIVOT ZASVÄTILI
PÁTRANIU PO STOPÁCH SNEŽNÉHO MUŽA, NAJMÄ V OBLASTI MALÝCH A
BIELYCH KARPÁT, V PETRŽALKE A NA ZÁHORÍ. NA SKLONKU SVOJHO
ŽIVOTA TÝTO STATOČNÍ VEDCI DOSPELI K NÁZORU, ŽE TZV. SNEŽNÝ
MUŽ... NEEXISTUJE.


Ako je ti, Yeti, v maskovacej sieti,
viac v mokre než v suchu v našom riedkom vzduchu?

Kto chce k tomu niečo dodať, nech sa vyvraví,
potom v týždni sa to v strižni aj tak upraví,
Gaj tak DupraCví...