Flamengo

Svou lásku jsem rozdal

G G# A D E

AProč mě ráda Emáš,
Amyslím, že mě Eznáš,
Dvšechno ti dám, jen ne Elásku,
tu jsem Adávno rozdal Dv písních Esvých.

Co mám ještě říct,
myslím, že už nic,
všechno ti dám, jen ne lásku,
z níž se skládá všechen dívčí smích.

HJestli jí chceš mít, tak musíš všechny
Emisloky mých písní znát,
pak Cmožná budeš mít jen malou naději,
že tě Hbudu mít Drád.

Tak už nepros dál,
já tvý prosby znám,
všechno ti dám, jen ne lásku,
tu jsem dávno rozdal v písních svých,
tu jsem dávno rozdal v písních svých.

Všechno ti dám, jen ne lásku,
tu jsem dávno rozdal v písních svých,
tu jsem dávno rozdal v písních svých,
tu jsem dávno rozdal v písních svých.