Komunistické

Žiari šatka pionierska

FŽiari šatka pionierska
sťa červený krásny kvet, B C
Fžiari šatka Bpionierska
Fcez dlhých dvadCsaťpäť Fliet.

Utkaná je z bojov, z práce,
utkaná je z radosti,
nesieme jej pozdrav vrúcny,
plný detskej vďačnosti.

®
BLa lá la Clá la la,
Amila lá la Dmilá la la,
Bla lá la Clá la la Flá.
2x

Na cestu nám hviezda svieti
do široka do diali,
aby sme vždy pod jej svetlom
všetko ťažké zdolali.

Ďakujeme rodnej strane
za to teplo za ten jas,
sľubujeme odhodlane,
že oporu nájde v nás.

®
Own work.