Komunistické

Pieseň práce

Znej Fpieseň slávC7na DmivzneC7šeFná,
chváľ C7prácu, FktoC7Fjediná
C7vie Dmiľudstvo G7k blahu C7viesť.

Veď všetko, čo tu človek Gmi
C7len Fpráca C7dáva Fstatočná!
F7Buď Bpráci F7česť! DmiBuď GmipráC7ci Fčesť!

práca matka pokroku
a s ňou arda otrokov
si bráni svoju česť.

Svet striasa jarmo reťazí,
boj zásad našich víťazí!
Buď práci česť! Buď práci česť!