Komunistické

Pieseň šťastných detí

   G    D       G    D    G
e|----3--5-7-3-5-5-3-5--10-8-7-5-3-7-5-3-2-5-3--
H|--3-------------------------------------------

Dnes Gžiarivo nám Dslnko svieti,
Glúčami zhrieva mieru Dkvet.
Poď Gk nám je výzva Dšťastných detí,
kde je Gmládež Emimocná Amivzniká Dnový Gsvet.

®
Poď Ck nám, Dz nás každý Gchcel by Emidať
Cceste Dtvojej pravý Gsmer.
Ty Csám Drád budeš GpoznáEmivať
Cpieseň, čo Dspieva pioGnier.
2x

V tej piesni dnes sa k mieru hlásia
tí, čo chcú s nami v šíku stáť.
V tej piesni celá mládež jasá
ide brániť svoju vlasť a pracovať.

®
Poď k nám, z nás každý chcel by dať
ceste tvojej pravý smer.
Ty sám rád budeš poznávať
čo prácou si háji pionier.
2x
Own work (c) 1951 Hudba: Dezider Kardoš, Text: S. Cónová