Komunistické

Pioniersky pochod

COd Dunaja Amik strmým štítom Tatier,
Fkde sa v zime, Cv lete belie Gsneh,
Choria ohne Amipionierskych vatier,
Fozýva sa Gšťastný spev a Csmiech.

®
/: CMy sme deti slobodného Amikraja,
Dmipod červenou hviezdou zrodeGné,
Ckol hrdla nám Amiako plameň žiaria
Dmipionierske Gšatky červeCné. :/

Veľkou láskou si nás obklopila,
naša drahá milovaná vlasť,
veď sme tvoja nádej a tiež sila,
len pre teba chceme žiť a rásť.

®
/: A keď ako stromy vyrastieme,
otvorí sa pre nás šíra púť.
Naša vlasť, ten drahý kúsok zeme,
bude sa môcť na nás spoľahnúť. :/