Soňa Horňáková

Biely motýľ

B Eb
    B    Eb   B    Eb
H|----3----3----3--4---4--
G|----3----3----3----3----
D|-------1----------------
A|--1---------1-----------

BBiely Ebmotýľ Bsedí Ebv tráve
Bdo slnEbka sa BpozeEbrá,
Bsedí Ebticho Bráta Ebv hlave
Bkoľko Ebčasu Bešte Fmá.

®
EbDeň sa Frýchlo BkráEbti
Ebláska Fvôňu DmistraEb
Ebdeň sa Frýchlo BkráEbti
a on Fje tak Gmisám, F
Gmihmm, F Gmisám...

Iný motýľ sedí v tráve
do slnka sa pozerá,
sedí ticho ráta v hlave
koľko času ešte má.

®


B Eb

®
Upozornienie: Akordy a harmonie zneju podla autorovho ucha a teda vobec nemusia mat suvis s realitou. Rura 2010