Ján Boleslav Kladivo

Na kopci

G Cmaj7 Ami7 C D 2x

GŽeby som to bola Cja,
Dktorá sedí na kopGci,
na okraji divadCla,
Dpred bránami polnoGci.

EmiHliadka prešla okoClo,
Amivraveli si náhoDdou,
Emiže sa nepodariClo
nájsť Amiživú vodu pod voDdou.

G C Ami C D 2x

Tak oheň so mnou teda poď,
keď pod zem teraz mieri zem,
keď atómom sa plaví loď,
keď ti periem bielizeň.

Mobilom ohlásil hlas
presné kódy na týždeň,
do vlasov si dávaš klas,
keď nad táborom svitá deň.

Cez drôty tečie ranný prúd,
keď voda na čaj varí sa,
nás stráži virtuálny kľud
na elektrických nebesiach.

GŽiara, Cpláva, Amisama. C
DKrvou vchádza.
GSrdcom, Cpadá, Amina dno. C
DNenávratná.
GŽiara, Cpláva, Amisama. C
DKrvou vchádza.
GSrdcom, C]padá, Amina dno. C
DNenávratná
GŽiara.

G C Ami C D 3x

G
Own work