Ján Boleslav Kladivo

Budem tu

Hmi Emi A HmiBudem tu Apo celú noc Hmistrašiť Emi A
Hmia budem sa Az okna pozeHmirať. Emi A
HmiA môj úsmev Abude mačky Hmiplašiť. Emi A

Hmi A Hmi A 2x

Svet ma bude po celú noc strašiť
a svet sa bude z okna pozerať.
Ten divný svet, čo mačky plaší.

Hmi A Hmi A 2x

Hudbička do tanca nám hrä.
Tak občas sa trocha rozhýbem.
Čierna noc sa k ránu poberá.

Hmi A
E A Hmi 4x
Hmi A Hmi A 2x


Budem tu po celú noc strašiť,
budem sa z okna pozerať.
A môj úsmev bude mačky plašiť.
Mesiac sa na mňa zadívä.

Hmi A Hmi A 2x