Puding Pani Elvisovej

Páčim sa si

/: APáčim sa si mám sa Asus4rád.
APáčim sa si mám sa Asus4rád.
AAko F#mikaždý iný deň,
tak ani dnes neprídem. :/
Ku Evám, mám sa Hsus2rád.