Hogo-Pogo

Dušan Slimák

D G C 3x
B G C

DV čínskej štvrti, G C
Ddeti štvrtí, G C
DDušan Slimák, G C
Bto je silák. G
Jeho mama,
stará známa,
Čubirková,
prvá dáma.

®
DHej, hej, Dušan, Gkiller Cbabe.
Hej, hej, Dušan, killer babe.
Hej, hej, Dušan, killer babe, ou Djéé.

S politbyrom, kalil s bírom,
otec mamin, Josif Stalin.
V čínskej štvrti, deti štvrtí,
Dušan Slimák, to je silák.

®
Own work...