Hogo-Pogo

Jano

A D 4x

AHej Jano, hej Jano, čo to Dmáš?
AHej Jano, hej, čo to v ruke Dmáš?
EAk nám to neukážeš, Dtak nám to - odovzAdáš.

Hej Jana, hej, poďme za garáž.
Hej Jana, hej, poďme za garáž.
Tam v tieni orgovánu, spoznáš čo ešte nepoznáš.

A D
E D E D

AČože sa to v rukách chveje,
Dzuby nemá, nepozreje.
Kdeže sa to tuná vzalo,
nohy nemá, predsa vstalo.
Bez prísunu živín,
rastie ako divý.
Tento v mojej dlani hosť,
privodil si nevolnosť.
EKoláč salko evokuje,
Dnepije a predsa pluje, Ajeé.

Hej Jano, hej, daj si na guráž.
Hej Jano, hej, daj si na guráž.
A to svoje tajomstvo nikomu neukáž.

Hej Jano, hej Jano...
Jano, Jano, Jano, Jano...
Own work...