Zuzana Navarová

Vřelé díky z pupku

A Ešajnym dank in Amipupik
aj Gaj aj mazl-Ctov.
A Ešajnym dank in Amipupik
líp ti Hnezacinká Ežádnej kov.

A šajnym dank in pupik
Bože chraň ó adonaj.
A šajnym dank in pupik
jak by chasene, tak hraj, hraj, hraj.

®
Dmiha, to je mi hudba sfér,
Amiha, to se raduje sám Ahasvér,
Dmiha, s ním hnedle Hcha cha cha
dělá Ecelá mišpaAmicha.

A šajnym dank in pupik
aj aj aj mechaje.
A šajnym dank in pupik
kdo tu není klezmer nehraje.

A šajnym dank in pupik
to hlas můj jako zvon.
Bůh prisám na sám pupik
a tak alejchem šalom.

®


DmiOj, oj, oj, kdo Amiví, kde nota Egé,
Amioj, oj, Dmioj, já Hnebich mešuEge.

A kdo nerozuměl jidiš
a kdo nikdy nejed´ šoulet,
kdo se divil jako děcko
bude po něm bulvy koulet.
I když nedojí to všecko.

®


®