Taktici

Zelená

CKúpim, Amikúpim, FGpim
Cvšetko, Amičo je FzeleGné.
CKúpim, Amikúpim, FGpim
Cza peniaze HšialeCné.

Kúpim, kúpim, pim
rastliny aj semená.
Kúpim, kúpim, pim
nech sa všetko zelená.

®
GHelena, Helena,
A7veď si celá zelená.
DHelena, Helena,
Gcelý svet sa zelená.

Kúpim, kúpim, pim
modré, biele, červené.
Kúpim, kúpim, pim
všetko, čo je zelené.

Kúpim, kúpim, pim
všetko, čo je zelené.
Kúpim, kúpim, pim
našej milej Helene.

®


Kúpim, kúpim, pim
šaty značky Safari.
Kúpim, kúpim, pim
také, čo nosil Daktari,
také, čo nosil Daktari,
Daktari!